Az alábbiakban összeállítottunk egy angol-magyar szószedetet a legfontosabb pénzügyi-számviteli kifejezésekkel.

acceptance
account
accountant
accounting
account balance
account history
accrual
advance
amortization
amount
annual report
asset
audit
balance
balance sheet
bank statement
bonus
bookkeeping
break-even point
budget
budget estimates
calendar day
capitalization
cash
charge
chargeback
COGS – cost of goods sold
contract
contribution
cost
cost accounting
book value
country of origin
credit
currency
current assets
date of delivery
date of payment
deadline
deliver
depreciation
domestic currency
duty
expense
financial
financial plan
fixed assets
foreign currency
foreign exchange rate
freight
general ledger
general ledger statement
gross
gross amount
H1, H2
human resources
incentive scheme
incentives
income tax
interest
inventory
investment
invoice
journal
ledger account
liability
local business tax
long-term
lot
manufacturer
medium-term
MTD – month to date
offset
operation
origin
parent company
payables
per capita
profit or loss statement
receivables
revenue
payroll
payment
penalty
price
procurement
profit tax
proof of acceptance
proof of receipt
PTD – period to date
Q1, Q2, Q3, Q4
rebate
refund
reimbursement of advances
remuneration
securities
share capital
shareholder’s equity
shipping
social security contribution
subcontractor
subsidiary
tax
tax deductible
terms
travel allowance
unit price
value added tax (VAT)
YTD – year to date
átvétel, elfogadás
számla, ügyfél
könyvelő
könyvelés, számvitel
számlaegyenleg
számlatörténet
elhatárolás
előleg
értékcsökkenés (immateriális javaknál)
összeg
éves beszámoló
eszköz
vizsgálat, revízió
egyenleg
mérleg
bankkivonat
jutalom
könyvelés
fedezeti pont
költségvetés
pénzügyi terv
naptári nap
aktiválás
készpénz
díj, költség
költségek átterhelése
eladott áruk beszerzési ára, ELÁBÉ
szerződés
hozzájárulás
költség
költségelszámolás
könyv szerinti érték
származási ország
hitel
pénznem
forgóeszközök
a szállítás időpontja
a fizetés időpontja
határidő
szállít
értékcsökkenés
nemzeti valuta
vám
költség
pénzügyi
pénzügyi terv
befektetett eszközök
külföldi pénznem
átváltási árfolyam
fuvardíj
naplófőkönyv
főkönyvi kimutatás
bruttó
bruttó összeg
első, második félév
emberi erőforrások
ösztönzési program
ösztönzők
jövedelemadó
kamat
készletek
befektetés
számla (szállító és vevő)
napló
főkönyvi számla
kötelezettség
helyi iparűzési adó
hosszú lejáratú
csomag, részszállítmány
gyártó
középtávú
ebben a hónapban a mai napig
ellentétel
működés
eredet
anyavállalat
szállítói számlák
egy főre jutó
eredménykimutatás
követelések
bevétel
bérelszámolás
fizetés
kártérítés
ár
beszerzés
nyereségadó
átvétel igazolása
átvételi elismervény
a vizsgált időszakban a mai napig
1., 2., 3., 4. negyedév
engedmény
visszatérít
előlegek visszafizetése
díjazás
értékpapírok
jegyezett tőke
saját tőke
szállítás
társadalombiztosítási járulék
alvállalkozó
leányvállalat
adó
adóalapból levonható
feltételek
utazási költségtérítés
egységár
általános forgalmi adó (áfa)
az idei évben a mai napig